به نام ایزد یکتا

تخفیف ویژه فروشگاه کشتی کج پارس

40%

در مدت و تعداد محدود

تکرار ناشدنی

کد تخفیف : 3B8K83T3

 

کف خرید مبلغ 100 هزار تومان میباشد.

برای خرید از مرورگری غیر از کروم استفاده کنید.